Neden Biz?

Neden Biz?
RÜZGAR GROUP GÜVENLİK

Neden Biz?

  • Eğitimli, tecrübeli, işini bilen personelle çalıştığımızdan,
  • Gelişen teknolojiyi ve değişen dünyayı yakından takip edip yeniliklere açık olduğumuz için,
  • Müşteri memnuniyetine önem verip, ”müşterimin müşterisi benim müşterimdir” ilkesini benimsediğinden,
  • Hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşların ziyaretçi ve misafirleri güvenlik personelimiz tarafından en iyi şekilde karşılanıp, ağırlandığı için,
  • Personellerimiz koordinatörlerimizce sürekli gece-gündüz denetlendiğinden,
  • Şirket merkezimizdeki gözlem odasından hizmet verdiğimiz kurum ve kuruluşlarda çalışan personellerimizi ve görev alanlarını kamera ve diğer araç-gereçlerle 7 / 24 saat izlediğimizden,
  • Gece ve gündüz denetlemelerinde tespit edilen aksaklıkları ve risk unsuru oluşturan konuları çözüme kavuşturulduğundan,
  • Kanun ve yasalara gereken sadakati gösterip üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği için,
  • Bünyesinde çalıştırdığı personelinin özlük haklarını,(SGK, ücret, fazla mesai, izin vb.) eksiksiz ve zamanında yerine getirdiğinden,
  • Avrupa’ da ve Türkiye’de ilk ve tek kendi geliştirdiği ve uyguladığı projeleriyle güvenlik sektörüne öncülük ettiğinden.

450+

Tamamlanmış Projeler